HOME Publications Review of PhD & MA CV Photos

Vastaväitökset, lisensiaattitöiden tarkastukset, gradujen tarkastukset, virantäyttöön liittyvät asiantuntijatehtävät

Oppositioner och andra liknande sakkunniguppdrag

Reviewing of PhD and MA theses and other related academic assignments


G: pro gradujen tarkastaminen/Pro gradu/ MA theses

L: Lisensiaatitutkielmien tarkastaminen/Licenciatavhandlingar/Licentiate theses

P: Painatuslupalausunnot/Utlåtande om tillstånd att trycka avhandlingen/Preliminary review of PhD manuscript

V: Vastaväitökset/Oppositioner/Examiner at a public defence of a PhD thesis

D: dosentuurilausunnot/Utlåtande om docenturansökan/Review of competence for a docent position

VT: Professuurin virantäyttölausunnot/Utlätande om professorkompetens/Review of competence for s professorship

Laus: Asiantuntijalausunnot/Expertutlåtanden/Expert statements


1986

Pro gradut:

G1: Jaana Jaskari & Marjut Juusela, "Potential vocabulary and teaching word formation: a pilot experiment", Jyväskylän yliopisto, Englannin kielen laitos

G2: Sirkka Laihiala-Kankainen, Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteen laitos

1987

V1: Vastaväitös: Lars S. Evensen, "Den vet best hvor sko(l)en trykker. En deskriptiv survey og undersökelse av elevers og laerares opplevelse av problemer i språkundervisning i ungdomskole og videregående skole. 30.1.1987, Universitetet i Trondheim, Den allmenvitenskaplige högskolen, Den historisk‑filosofiske fakultet.

Lisensiaattiutkielmien tarkastaminen:

L1: Anneli Vähäpassi: "Tekstinymmärtäminen ja tekstin ymmärtämisen tasosta suomalaisessa peruskoulussa, Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunta, 20.7.1987. (??)

L2: Liisa Heinilä, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, 11.9.1987 (yhdessä Erkki Komulaisen kanssa)

L3: Marianne Enebäck, "Språksituation och identitetsupplevelse”, Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen osasto, 2.12.1987

Pro gradut:

G3: Antti Hankaniemi, Semantic approach to vocabulary teaching and learning" JY:n englanninkielen laitos.

G4: Hilkka Ålander, JY:n englanninkielen laitos.

1988

V2: Vastaväitös: Viking Brunellin väitöskirja "Kring språktillägnandets ekologi” 20.5.1988 Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, Vasa. (yhdessä Tom Sandellin kanssa)

Lisensiaattitutkielmien tarkastaminen:

L4: Irene Kristiansen, "Foreign language learning and non-learning" 8.12. 1988, Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto.

Pro gradut:

Jyväskylän yliopisto, Englannin kielen laitos:

G5: Ritva Kekkonen

G6: Hilkka Rauhala

G7: xxxxx: Ajan ilmaisu -gradu

Soveltavan kielitieteen laitos:

G8: Pertti Perämäki

G9: Kristiina Hiukka

1989

V3: Vastaväitös: Kyösti Julkunen, "Situation- and taskspecific motivation in foreign-language learning and teaching" .Joensuun yliopisto, kasvatustiede, 19.5.1989

Lisensiaattitutkielmien tarkastaminen:

L5: Maija-Liisa Nikki, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustiede, 25.4.1989 (??)

L6: Sirkka Laihiala-Kankainen, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustiede, 24.5.1989 (??)

Pro-gradu - tutkielmien tarkastajana toimiminen:

G10-11: JY, englannin kielen laitos, 2

G12: Joensuun yliopisto/Savonlinnan kääntäjäkoulutuslaitos 1

1990

Virkavapaana KTL:n erikoistutkijan virasta 1.4.-31.12.1990, jona ajankohtana Opetusministeriön määräämänä päätoimisena komitean sihteerinä

1991

VT1: Jäsenenä Oslon yliopiston didaktiikan professuurin virantäyttöä koskevassa asiantuntijakomiteassa

Laus1: Lausunto Norges allmenvitenskaplige forskningsrådetille kansainvälisen soveltavan kielitieteen aikakauslehden näytenumerosta, 11.2.1991.

V4: Vastaväitös: Seppo Tella, Helsingin yliopisto, kasvatustiede, 21.8.1991.

P1: Painatuslupalausunto FL Anna-Lena Ǿsternin väitöskirjasta, Åbo Akademi, Vasa, heinäkuu 1991.

Lisensiaattitutkielmien tarkastaminen:

L7: Kaarina Mäkinen, Jyväskylän yliopisto, englanti, 23. 11.1991 (yhdessä ?? kanssa)

Pro gradut:

G13: Sari Luoma

G14: Jaana Jylhä & Sirpa Karreinen

G15: Liisa Hughes

G16: Heikki Hietala

G17: Marjaana Romo

Laus2-3: Kaksi pyydettyä lausuntoa apurahaa ja viranhakua varten.

TOIM 1-7: Scandinavian Journal of Education - aikakauslehdelle toimitettu julkaisuvalmiiksi 7 artikkelia (Kivirauma, Määttä, Linnakylä, Remes, Antikainen, Stenström, Tella).

1992

V5: Vastaväitös: Irene Kristiansen, Helsingin yliopisto, Kasvatustiede, 10.4.1992

D1: Dosenttilausunto: Seppo Tella, Helsingin yliopisto, Kasv.

Lisensiaattitöiden tarkastaminen:

L8: Antti Hankaniemi, JY, Engl, 27.2.1992

L9: Mervi Eloranta, JY, Engl, 3.6.1992

L10: Pirjo Väänänen, JY, Engl, 4.8.1992

L11: Erkki Pitkänen, JY, Engl, 4.8.1992

(kaksi lis tarkastusta samassa laitoksessa samana päivänä)

L12: Tove Söderman, Åbo Akademi, Engl. 20.8.1992

Pro gradut:

G18: Jaatinen & Mankkinen, JY, Engl

G19: Pauliina Järvelä, JY, Ruotsi

G20: Rintala & Vetoniemi, JY, Engl

G21: Ulla Rytkönen, JY, Engl

1993

V6: Vastaväitös: Kaarlo Voionmaa, Göteborgin yliopisto, yleinen kielitiede, 23.11.1993

V7: Vastaväitös: Sirkka Laihiala-Kankainen, JY, Kasv, 30.11.1993

V8: Vastaväitös: Kaija Perho, Joensuun yliopisto, 11.12.1993

D2: Dosentuurilausunto: Irene Kristiansen, Turun yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta

Lisensiaattitutkielmien tarkastaminen:

L13: Irma Kuru, JY, Kasv.

L14: Miika Marttunen, Argumentaatiotaidot ja pääteopiskelu korkeakouluopetuksessa. JY, Kasvatustieteen laitos, 28.4.1993 (yhdessä Seppo Tellan kanssa)

L15: Maria Isaksson-Wikberg, A Cross-cultural Study of American and Finland-Swedish Rhetoric and Argumentative Composition, with special reference to EFL composition teaching, Åbo Akademi, Engelska institutionen

L16: Gunilla Myrskog, Åbo Akademi, Vasa, Kasv

Pro gradut:

G22: Satu Palola & Minna Tiainen, Grundskolelevernas inställning till svenskinlärning. JY, Pohjoismaisten kielten laitos

G23: Pirjo Mäkinen, Learning EFL vocabulary: Focus on ninth-formers at comprhensive school, Helsingin yliopisto, Englannin kielen laitos

1994

Lisensiaattitöiden tarkastaminen:

L17: Ari Huhta, JY, Soveltavan kielitieteen laitos, 16.5.1994

L18: Reijo Laukkanen, Koulutuksen tuloksellisuuden arvioinnin keskeiset kysymykset ja trendit, JY, Kasvatustiede, 20.9.1994 (yhdessä Veli Nurmen kanssa; ei ollut paikalla!)

L19: Lydia Williams, The use of story..., Abo Akademi, Humanistiska fakulteten, 29.12.1994

L20: Teija Kaustinen, OY, Hoitotieteen laitos, marraskuu 1994.

Pro gradut:

G24: Jalkanen & Hämäläinen, englanti; yo-kirjoitelmien tehtävänantojen edellyttämät tekstilajit

G25: Eija Kemppi, JY, Ruotsi

G26: Satu Pänkäläinen, JY, Ranska

1995

Vastaväitökset:

V9: Ritva Kantelinen, Joensuun yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, 18.2.1995

V10: Kaarina Mäkinen, Jyväskylän yliopisto, humanistinen tiedekunta, 25.2.1995 (yhdessä Ulla Connorin kanssa)

Painatusluvat:

P2: Kaj Sjöholm, Åbo Akademi, englanti

Lisensiaattitöiden tarkastaminen:

L21: Leena Louhiala-Salminen, Jyväskylän yliopisto, humanistinen tiedekunta, 21.1.1995 (yhdessä Mirjaliisa Charlesin kanssa)

L22: Leena Vaurio, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, 4.9.1995

Pro gradu -tutkielmien tarkastaminen:

G27: Satu Arffman, kommunikatiivisuus ranskan opetuksessa, JY, ranskan kielen laitos

G28: Marja Koskinen, English language communication apprehension, JY, engl. kielen laitos

G29: Anne Koponen, Participation and dominance in an oral interaction test, JY, engl. kielen laitos

G30: Leena Lipiäinen, Communicative language testing, HY, engl. kielen laitos

G31: Heli Heikkanen, Situational appropriateness in Finnish English speech, JY, engl. kielen laitos

G32: Marjo Aikio & Ulla Kitinoja, Leseverständnisprüfungen beim Abitur im Deutschen zwischen Jahren 1990-1994, JY, saksan kielen laitos

1996

V11: Vastaväitös: Kjell Lars Berge, Trondheim, soveltava kielitiede, 14.6. 1996

Lisensiaattitöiden tarkastaminen:

L23: Anne Räsänen, Jyväskylän yliopisto, 31.10.1996 (yhdessä Viljo Kohosen kanssa)

L24: Marja-Liisa Aarnio, Åbo Akademi, 9.12.1996.

Virantäyttöön liittyvät asiantuntijatehtävät:

VT2: Suomi vieraana kielenä, apulaisprofessuuri, Jyväskylän yliopisto, 22.9.1996

VT3: Kielididaktiikan apulaisprofessuuri, Helsingin yliopisto, 16.3.1996

Pro gradu -tutkielmien tarkastaminen:

G33: Marjukka Sinkkonen, Jyväskylän yliopisto, Englannin kielen laitos, 20.8.1996

G24: Anu Halvari, Jyväskylän yliopisto, Englannin kielen laitos, 8.10.1996.

1997

Opinnäytteiden tarkastaminen:

V12: Vastaväitös: Hanna Jaakkola, JY, Kasvatustiede, 26.5.1997

V13: Vastaväitös: Mikel del Garant, Jyväskylän yliopisto, soveltava kielitiede, 7.6.1997

V14: Vastaväitös: Marja-Kaisa Pihko, soveltavan kielitiede, JY, 16.8.1997

V15: Vastaväitös: Maija Saleva, JY, soveltava kielitiede, 8.11.1997

V16: Vastaväitös: Riia Heilä-Ylikallio, Åbo Akademi, Vasa, Kasvatustiede, 5.12.1997

VT4: Asiantuntijana täytettäessä Äbo Akademin vieraiden kielten didaktiikan apulaisprofessuuria, 8.1.1997

VT5: Asiantuntijana täytettäessä Turun yliopiston kielididaktiikan apulaisprofessuuria, 2.5.1997

D3: Asiantuntijana Arja Piirainen-Marshin dosentuuri, JY, soveltava kielitiede

P3: Esitarkastajana Yrjö Männistön väitöskirjassa, kasvatustiede

Lisensiaattitutkielmien tarkastaminen:

L25: Sinikka Lahtinen, ruotsin kieli, JY, 14.2.1997 (yhdessä Veikko Muittarin kanssa)

L26: Marjo Nykänen, soveltava kielitiede, JY, 11.3.1997 (yhdessä Erkki Kangasniemen kanssa)

L27: Sari Luoma, soveltava kielitiede, JY, 4.4.1997 (yhdessä Raimo Konttisen ? kanssa)

L28: Marjatta Huhta, englannin kieli, Helsingin yliopisto, 8.4.1997 (yhdessä Mirjaliisa Charlesin kanssa)

L29: Marina Bergström, ruotsin kieli, Vaasan yliopisto, 28.8.1997

L30: Marjukka Sinkkonen, soveltava kielitiede, JY, 26.9.1997 (yhdessä ? kanssa)

L31: Hannu Niemi, kasvatustiede, Oulun yliopisto, 8.10.1997

L32: Kirsti Houtsonen, kasvatustieteen lisensiaattitutkielma, Joensuun yliopisto, 10.12.1997 (yhdessä Ritva Kantelisen kanssa)

L33: Marja-Liisa Aarnio, Åbo Akademi, Engl.

Pro gadut:

G25: Kirsi Tiljander, pro gradu, JY Ruotsin kielen laitos

G26: Anu Kärkkäinen & Sanna Pirttinen, JY, englannin kielen laitos 9.4.1997

1998

V17: Vastaväitös: Leena Vaurio, JY, Kasvatustiede, 12.12.1998

P4: Esitarkasus: Lydia Williams, Åbo Akademi, Engl, 19.4.1998

VT6: Virantäyttö: Oulun ylilopisto, Kielididaktiikan apulaisprofessuuri

Lisensiaattitutkielmien tarkastaminen:

L34: Stellan Sund, Uppsala, Englanti, 24.9.1998

1999

V18: Vastaväitös: Heini-Marja Järvinen, Turun yliopisto, Kasvatustiede

Lisensiaattitutkielminen tarkastaminen:

L34: Eija Hietala, JY, soveltava kielitiede, 23.1.1999 (yhdessä Raimo Konttisen kanssa)

L35: Raija Elsinen, Joensuun yliopisto, Kasvatustiede, 29.1.1999

L36: Riitta Piri, JY, soveltava kielitiede, 10.5.1999 (yhdessä Raimo Konttisen kanssa)

L37: Tuula Kotikoski, JY, Saksa, 10.5.1999

L38: Martin Gripenberg, Helsingin yliopisto, Kasvatustiede, 1.9.1999

L39: Petri Vuorinen, Turun yliopisto, Englanti, 24.9.1999 (yhdessä Päivi Pietilän kanssa)

D4: Dosentuurilausunto: Maija Saleva, Turun yliopisto, Kasvatustiede, 12.1.1999

D5: Dosentuurilausunto: Maarit Valo, Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, 9.3.1999

Pro gradut:

G27: Pietilä ym. JY, ruotsi

2000

V19: Vastaväitös: Anneli Airola, Joensuun yliopisto, kasvatustiede, 14.4. 2000

V20: Vastaväitös: Raili Hildén, Helsingin yliopisto, Kasvatustiede, 13.10.2000

V21: Vastaväitös: Maria Isaksson-Wikberg, Åbo Akademi, englanti, 21.1, 2000

V22: Vastaväitös: Raija Elsinen, Joensuun yliopisto, Kasvatustiede

Lisensiaattitutkielmien tarkastaminen:

L40: Hannele Kara, JY, Saksa, 16.2.2000 (yhdessä Ahti Jäntin kanssa)

L41: Almut Meyer-Toivonen, JY, saksa, 13.3.2000 (yhdessä Jukka Louhivaaran (?) kanssa)

D6: Dosentuurilausunto: Ritva Kantelinen, JY, soveltava kielitiede,

Pro gradut:

G29: Timo Törmäkangas, JY, englanti

G30: Sari Komulainen, JY, englanti

2001

V23: Vastaväitös: Riitta Piri, JY, soveltava kielitiede, 10.2.2001-08-16

D7: Dosentuurilausunto: Sabine Ylönen, JY, saksa, 30.4.2001

Lisensiaattitutkielmien tarkastaminen:

L42: Marianne Reukauf, JY, saksa, 2.2.2001 (yhdessä Ahti Jäntin kanssa)

L43: Jaana Laitinen, JY, soveltava kielitiede, 16.2.2001 (yhdessä Heinimarja Järvisen kanssa)

L44: Margareta Södergård, Vaasan yliopisto, ruotsi, 23.2.2001

L45: Ritva Aho, JY soveltava kielitiede, 23.4.2001 (yhdessä Ritva Kantelisen kanssa)

L46: Ritva Kosonen, JY, soveltava kielitiede, 30.5.2001 (yhdessä Ritva Kantelisen kanssa)

Pro gradut:

G31: Leena Skur, JY, ruotsi

2002

V24: Vastaväitös: Margareta Södergård, ruotsi, Vaasan yliopisto, 8.2.2002

V25: Vastaväitös: Liisa Heinilä, liikuntapedagogiikka, Jyväskylän yliopisto, 23.2.2002 (yhdessä saksalaisen professori x:n kanssa)

V26: Vastaväitös, Marjatta Penttinen, kasvatustiede, Joensuun yliopisto, 14.6.2002

V27: Vastaväitös, Jaana Seikkula-Leino, kasvatustiede, Turun yliopisto, 29.11.2002-11-20

V28: Vastaväitös, Anne Sjöberg, englannin kieli, Oulun yliopisto, 13.12.2002-11-20

V29: Vastaväitös, Anna-Inkeri Hentunen, saksan kieli, Jyväskylän yliopisto, 21.12.2002

L47: Lisensiaattityön tarkastaminen: Marita Härmälä, Liiketalouden perustutkinnon näytöissä mitattu kielitaito, JY, SOLKI, 29.5.2002 (klo 10, yhdessä Taina Juurakon kanssa)

L48: Lisensiaattityön tarkastaminen: Anna-Liisa Virtala, Vieraskielisestä opetuksesta käyty julkinen keskustelu Suomessa, JY, SOLKI 29.5.2002 (yhdessä Ritva Kantelisen kanssa)

L49: Lisensiaattityön tarkastaminen, Mirja Saarijärvi, SOLKI, 7.6.2002 (yhdessä A-K Hartialan kanssa)

L50: Merja Meriläinen, lisensiaattitutkimus, SOLKI, 18.6.2002 (yhdessä Heini-Marja Järvisen kanssa)

L51: Anneli Wirén, SOLKI, 21.11.2002 (yhdessä Esa Penttisen kanssa)

2003

P5: Väitöslupalausunto, JY, Minna Maijala

L52: FM Elzbieta Dworakowskan lisensiaattityön tarkastus, Joensuun yliopisto, 18.2.2003

L53: FM Riku Mäkelän lisensiaattityön kirjallinen arviointi, Turun yliopisto, 24.3.2003

L54: Liselott Forsman ”Language, Culture and Context. Exploring knowledge and attitudes among Finland-Swedish EFL learners with a particular emphasis on extracurricular influence”. Åbo Akademi, 9.11.2003

V30: Vastaväitös, FL Minna Maijala, saksan kieli, Jyväskylän yliopisto, toukokuussa 2003 (yhdessä Rainer Riemenschneiderin kanssa)

V31: Stellan Sundh, englannin kieli, Upsalan yliopisto, 4.10. 2003

2004

P6: Maija Tammelin”Introducing a Collaborative Network-based Learning Environment into Foreign Language and Business Communication Teaching: Action Research into Finnish Higher Education”. Helsingin yliopisto, 20.11.2004

V32: Cecilia Carlsen "Guarding the guardians: Rating scale and rater training effect on reliability and validity of scores of an oral test of Norwegian as a second language". Universitetet i Bergen, 16.1.2004 (yhdessä J. Charles Aldersonin kanssa)

V33: Andreas Lund ”The teacher as interface. Teachers of English in ICT-rich environments: Beliefs, Practices, Appropriation”. Universitetet i Oslo, 5.3.2004

2005

V34: Riku Mäkelä “Oral exercises in English in the Finnish Senior Secondary School”. Turun yliopisto, 21.5.2005

V35: Glenn Ole Hellekjær “The Acid Test: Does Upper Secondary EFL Instruction Effectively Prepare Norwegian Students for the Reading of English Textbooks at Colleges and Universities”. Universitetet i Oslo, (yhdessä J. Charles Aldersonin kanssa)

2006

V 36: Eva Larzén, Åbo Akademi,

P7: Bodil Haagensen, Vaasan yliopisto

2007

K2: Kustoksena Eeva Tuokon väitöstilaisuudessa, JY; 3.2.2007

P7: Inga Arffman, Hum tdk, Jyväskylän yliopisto, painatuslupalausunto

V37: Bodil Haagensen, Dialogpedagogik och motivation. En fallstudie i svenska på universitetsnivå. Vaasan yliopisto, 30.3.2007

V38: Inga Arffman, The problem of equivalence in translating texts in international reading literacy studies. Jyväskylän yliopisto, Humanistinen tiedekunta, 14.9.2007

P8: Hannu Niemi, Oulun yliopisto xxx

P10: Hannele Kara, Kasv tdk, Jyväskylän yliopisto, 21.6.2007, väittelylupalausunto

V39: Hannele Kara, Ermutige mich Deutsch zu sprechen, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, 10.11.2007

VT7: Högskolan i Bergen, englannin kielen ja kielididaktiikan professuurin virantäyttökomitean jäsen

EALTA:n puheenjohtaja, 16.6.2007 - 2010

2008

P11: Mikaela Björklund, “Conditions for EFL Learning and Professional Development – Finland-Swedish Learner and Teacher Perspectives” Åbo Akademi, 19.2.2008.

V40: Mikaela Björklund, 4.3.2008

2009

P11: Petri Vuorinen, 11.2.2009

V41: Petri Vuorinen, ”Profiles of Secong Language Learners in Bilingual Education. A Comparative Study of the Characteristics of Finnish and American Students”. Turun yliopisto, 24.4.2009

V42: Anne Dragemark Oscarson, “ Self-Asessment of Writing in Learning English as a Foreign Language. A Study a the Upper Secondary School Level. Göteborgs Universitet, 8.5.2009

2010

P12: Carola Karlsson-Fält, 13.12.2009

V43: Carola Karlsson-Fält “Kielikeskuksessa toimivien kieltenopettajien käsityksiä ja kokemuksia massayliopiston luomista haasteista”, Turun yliopisto, 19.8.2010

D8: Lausunto Gudrun Ericksonin dosentuurista, Göteborgin yliopisto, 5.12.2010

D9: Lausunto Sari Pöyhösen dosentuurista, Itä-Suomen yliopisto, 31.12.2010

2011

D10: Lausunto Britt Marie Apelgrenin dosentuurista, Göteborgin yliopisto, 4.4.2011

Finskan didaktiikan professuurin täyttämistä valmistelevan asiantuntijaryhmän jäsen, Åbo Akademi, 26.5.2011

V44: Lise Vikan Sandvik, Via mål til mening, Trondheimin yliopisto (Froydis Hertzberg, Torlaug Lökensgard Hoel), 14.10.2011


Yhteenveto vuoden 2011 loppuun mennessä:

- Vastaväitökset: 43

- Painatuslupalausunnot (erilliset): 12

- Lisensiaattitöiden tarkastukset: 54 (ohjauksia useita)

- Gradujen tarkastukset: 31

- Ohjaukset: väitöskirjat (Eeva Rauto, 2003, Ritva Aho, 2003)

- Professuurien/apulaisprofessuurien virantäyttöön liittyvät lausunnot: 7

- Dosentuureja koskevat lausunnot: 10

- Vastaväitökset, painatusluvat, professuurien ja dosentuurien lausunnot, lisensiaattitutkielminen takastus: 126

- Vastaväitökset: (kasvatustiede, soveltava kielitiede, englanti); HY, JoY, JY, OuY, TuY, ÅA; Trondheim 3 kertaa, Göteborg 2 kertaa, Upsala, Bergen, Oslo

- Lisensiaattitutkielmien tarkastaminen: (kasvatustiede, soveltava kielitiede englanti, ruotsi, saksa, hoitotiede, liikuntapedagogiikka; HY, JoY, JY, OY, TuY ÅA, Upsala)

- Gradut: Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Joensuun yliopisto

- Apulaisprofessorin/professorin/ virantäytöt/ dosentuurit: HY, JY, TuY, TuY, OY, ÅA, Oslo, Göteborg

- Väitöskirjan erilliset esitarkastukset/painatuslupalausunnot: HY, JY, ÅA

- Tieteellisten tekstien käännöksiä englannin kielelle (artikkeleita, esitelmiä, väitöskirjoja, tiivistelmiä – suuri määrä, todennäköisesti runsaasti yli 100).

info@kiesplang.fi