HOME Publications Review of PhD & MA CV Photos
Sauli Takala, 1961

Sauli Jaakko Takala


Tutkinnot/Akademiska Examina/Degrees

1970: Filosofian maisteri, Jyväskylän yliopisto

1984: Ph.D., University of Illinois at Urbana-Champaign, USA

1974: Valantehneen kielenkääntäjän tutkinto(englanti)


Työkokemus/Anställningar/Employment

1964 - 1965: Ruotsin ja englannin opettajan viransijaisuuksia kolmessa koulussa

1966 - 1996: Tutkimusassistentti, tutkija, erikoistutkija Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksessa, Jyväskylän yliopisto; virkavapaana seuraaviin tehtäviin;

1981 - 1984: IEA-järjestön tutkimusprojektin “International Study of Written Composition” kansainvälinen koordinaattori, University of Illinois at Urbana-Champaign

1986 - 1987: vt. kielididaktiikan professori, Helsingin yliopisto

1988: vt. soveltavan kielitieteen professori, Jyväskylän yliopisto (syyslukukausi)

1990: Päätoiminen sihteeri, Euroopan kansalliskielten ja kulttuurien toimikunta

1994: vt metodologian professori, syyslukukausi, Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto

1996 - 1998: Erikoistutkija, Soveltavan kielentutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopisto

1998 - 2002: Tutkimusprofessori, Soveltavan kielentutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopisto

2002 - : Eläkkeellä:


Muu akateeminen toiminta/Annan akademisk verksamhet/Academic positions, awards

1985: Dosentti, soveltava kielitiede, Jyväskylän yliopisto

1986: Dosentti, språkdidaktik, Åbo Akademi

1992: Dosentti, englannin kieli, Helsinging yliopisto

1972 - 1980: Aikakauskirja Kasvatuksen toimitussihteeri ja toimittaja

1991 - 1997: Toimittaja: Scandinavian Journal of Educational Research

2000 - 2004: Language Learning aikakauslehden toimitusneuvoston jäsen

2006: Vaasan yliopiston kunniatohtori

2008: Åbo akademin kunniatohtori


- Vastaväitöksiä: 44 (Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa)

- Lisensiaattitutkimusten tarkastuksia: 54

- Painatuslupalausuntoja: 13

- Professuurin/apulaisprofessorin virantäyttölausuntoja: 7

- Dosentuurilausuntoja: 7


Muut asiantuntijatehtävät/Övriga sakkunniguppdrag/Other merits

1986 - 2000: Ylioppilastutkintolautakunnan jäsen

1967 - 2003: Jäsen ja sihteeri lukuisissa toimikunnissa ja työryhmissä, jotka käsittelivät opetussuunnitelmien laadintaa, arviointia, kasvatusalan dokumentointitoiminnan kehittämistä

1967 - 2003: Luentoja ja alustuksia useissa kymmenissä opettajien täydennyskoulutustilaisuuksissa

1971: Suomen delegaation jäsen: International Training Seminar in Curriculum, Gränna, Ruotsi (johtajina Prof. Benjamin S. Bloom and Prof. Torsten Husén)

1975: British Council, Visitorship programme-vierailustipendi

1976: Osallistuminen Euroopan neuvoston uusien kielten symposiumiin, Holte, Tanska

1977: Member, Finnish Delegation to the UNESCO/IBE 36th International Conference on Education, Geneva, Switzerland

1985: Esitelmä: International Writing Convention, Norwich, UK

1985: Luentosarja suomen kielen opettajille, Montreal, Kanada

1985: Esitelmä IRA European Reading Conference, Dublin, Irlanti

1985: “Keynote” puhuja: FIPLV 15th World Congress on Language Learning, Helsinki

1985: Osallistuminen: IEA General Assembly Meeting, Auckland, Uusi Seelanti

1987: Suomen edustaja: Meeting of Directors of Educational Research Institutes, Strasbourg, Ranska

1988: Suomen delegation jäsen: Council of Europe Final Conference on the Foreign Language Project, Strasbourg, Ranska

1988: Esitelmä: Conference on writing in Albany & Minneapolis, USA

1988: Suomen edustaja: All-European Conference on Education, Liechtenstein

1988: Osallistuminen: IEA General Assembly, Rooma

1989: Esitelmä: suullisen kielitaidon testausseminaari, Hindås, Ruotsi

1990: Kutsuesitelmä: Literacy in Europe, Third Gutenberg Conference Albany, NY, USA

1990: Sektion puheenjohtaja: IRA International Conference on Reading, Tukholma

1990: Osallistuminen: International Conference on Effective and Responsible Teaching, Fribourg, Sveitsi

1990: Suomen delegation jäsen: USIA kustantama tutustumismatka suullisen kielitaidon testauksen kysymyksiin

1991: Luento uusista oppimisterorioista suomalais-virolaisessa konferenssissa,Tallinna

1991: Opetusministeriön lähettämä edustaja: International conference on multilingualism, Barcelona.

1991: Suomen edustaja: OECD/INES Educational Indicators Network A meeting, Breckenridge, Colorado, USA

1991: Suomen delegaation jäsen: CSCE Conference on Cultural Heritage, Krakova, Puola

1991: Suomen delegation jäsen: Council of Europe Conference on modern languages, Rüschlikon, Sveitsi

1991 - 1994: Kutsuttu asiantuntija: Council of Europe project group on secondary: education in Europe

1992: Kutsuttu kommenttipuheenvuoro: Review Seminar of the National Assessment Project, Göteborg

1992: Kutsuttu asiantuntija: IEA Language Education Study planning meeting, Haag.

1992: Järjestelytoimikunnan jäsen: American-European conference on Language Planning Policy, 10-12.8., Jyväskylä.

1992: Kouluhallituksen työryhmän jäsen: suullisen kielitaidon testaaminen

1993: Vierailuluennot: Bergenin yliopisto, Trondheimin yliopisto

1993: Kutsuttuna asiantuntija: IEA Language Education Study planning meeting Kijkduin, Alankomaat

1993: Luento kielitaidon arvionnista: Euroopan neuvston Workshop B. Heinola

1993: Järjestelytoimikunnan jäsen: Council of Europe Educational Research Workshop, Jyväskylä, 15-18 .6

1993: Työryhmän jäsen: Council of Europe Working Party concerning the elaboration of a Common European Framework of reference for language learning and teaching

1994: Kuultu asiantuntija: eduskunnan sivistysvaliokunta

1994: Dosenttiluentosarja kielen omaksumisesta, Helsingin yliopisto

1995: Asiantuntijatyöryhmän jäsen: Maailmanpankin projekti Bulgaria kieltenopetuksen arvioimiseksi.

1995: Asiantuntija: Council of Europe team to advise on the development of a Threshold specification for Estonian

1995: Kasvatusalan tohtorikoulun johtoryhmän jäsen

1995: Dosenttiluennot kielen omaksumisesta, Helsingin yliopisto.

1996: Kutsuttu asiantuntija: EU:n Lingua-projektin hakemusten arviointi, Brysseli, 14-18.10.

1997: Arviointiryhmän jäsen: European Modern Language Centre, Graz.

1997: ”Keynote” esitelmä AFinLA :n symposiumissa, Tallinna.

1997 - 1999: EU:n DIALANG-projektin varajohtaja

1993 - 2003: Yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikunnan jäsen

2001: Asiantuntijaryhmän jäsen: Norwegian Research Council, Norjan yliopistojen kielitieteellisen tutkimuksen ulkopuolinen arviointi

2000 - 2001: Johtoryhmän jäsen: ammattikorkeakoulujen kielitaidon arvioinnin yhdenmukaistamisprojekti (AMKKIA)

2002 - 2008: Työryhmän jäsen: Authoring Group set up by the Council of Europe to prepare a manual for relating national examinations to the Common European Framework of Reference for Languages.

2002: Konsultti: Bergenin yliopiston projekti vieraiden kielten kansallisen arvioinnin kehittämiseksi

2003 - 2010: Konsultti: Katalonian aikuisten kielitaidon tutkinnon kehittäminen

2004: Kutsuttu esitelmä ”Development of Foreign Language Proficiency in Finland: Facts and Explanations”. The National Language Conference, Dept of Defence & Center for Advanced Study of Languages. University of Maryland, June 22-24.

2007: Konsultti: Viron opetusministeriön projekti kielikokeiden linkittämiseksi eurooppalaiseen viitekehykseen

2007: Osallistuminen (esitys) Euroopan Neuvoston Language Policy Forum- konferenssiin, Strasbourg, 6-8.2.2007

2007 - 2010: EALTAn (European Association for Language Testimg and Assessment) puheenjohtaja


Hallinnolliset tehtävät/Adminístrativa uppdrag/Administrative tasks

- Osastonjohtaja: Tiedotus- ja palveluosasto, Kasvatustieteiden tutkimuslaitos (1973-1977, 1984- 1996)

- Korkeakoulujen kielikeskuksen johtokunnan jäsen (kaksi kautta)

- Jyväskylän yliopiston kirjaston johtokunnan jäsen (kaksi toimikautta)

- Jyväskylän yliopiston julkaisutoimikunnan jäsen (kolme kautta)

info@kiesplang.fi