Curriculum vitae

 
 


Link to publication download page

Julkaisutoiminta/Publikationer/Publications (Links to PDF-files in brown)

Monografiat ja artikkelit (valikoiva luettelo; yhteensä n. 170 nimikettä;

Tech Report = Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarjat)

1968: Tutkimus koko ikäluokan ruotsin kielen koulusaavutuksista [Level of Swedish proficiency of the entire age group] (Tech Report No 13, in Finnish).

1969: Tukiopetus vieraiden kielten opetuksessa [Remedial instruction in foreign language learning (Tech Report No. 27, in Finnish)

1973: Kielitaidon mittaaminen [Testing foreign language skills] Helsinki: National Board of Education (in Finnish)

1975: Oppimistulosten arvioiminen [Evaluation of learning outcomes] In I. Nuotio (Ed.) Kielenopttajan käsikirja. Helsinki: WSOY, 172-181.

1976: Vieraiden kielten opetussuunnitelman, opettamisen ja oppimisen kysymyksiä [Some notes on foreign language syllabus, language teaching and learning (Tech Report No 68, in Finnish). 141 pp.

1977: Piirteitä vieraiden kielen opetuksesta [Some aspects of foreign language teaching] (Tech Report No 94, in Finnish). 127 pp.

1977: Vieraiden kielten rakenteiden hallintaa mittaavia koetyyppejä [Testing students= knowledge of grammatical structures: an inventory of test types] (Tech Report No 95, in Finnish, with K. Kärkkäinen). 110 pp.

1978: Basic objectives: their investigation and dissemination through teacher education. In G. Nissen, W.-P. Teschner & H. Haft (Eds.) Curriculum research and development IPN Report No. 15

1978: Ylioppilastutkinnon kielikokeen rakennekoetyyppitutkimus [A feasibility study of incorporating a structures test in the matriculation examination]. (Tech Report No 290, in Finnish, with K. Kärkkäinen). 205 pp.

1979: Englannin kielen opetus ja koulusaavutukset Suomessa 1970-luvun alussa [The teaching of English in Finland at the beginning of the 1970's. (IEA national report, Tech Report No 295, in Finnish, with H. Saari). 160 pp.

1979: Kielididaktiikan kysymyksiä [Contributions to the didactics of language teaching] (Tech Report No 120, in Finnish) 125 pp

1979: Kielisuunnittelun kysymyksiä [Aspects of language planning] (Tech Report No 129, in Finnish). 71 pp.

1980: Kielitaidon mittaamisesta [Language testing]. In K. Sajavaara (Ed.) Applied linguistics, Helsinki: Gaudeamus (in Finnish), 181-201.

1980: Erilaajuisia oppimääriä suorittaneiden menestyminen vuoden 1979 ylioppilaskirjoitusten kielikokeissa [The relative success of former comprehensive vs. Secondary school pupils in the FL tests included in the matriculation examination in 1979] (Tech Report No 137, in Finnish, with K. Kärkkäinen, P. Määttä, R. Siimes). 167 pp.

1980: Vaatimustasojen määrittäminen opetussuunnitelmia laadittaessa [Setting standards in curriculum planning] (Tech Report 145, in Finnish). 45 pp.

1980: Kriteerimittaamisen käsitteestä ja käytännön sovelluksista [On criterion-referenced measurement and its applications] (Tech Report No 146, in Finnish). 128 pp.

1980: English as a foreign language in Finland. Studies in Educational Evaluation vol. 6. (with H. Saari). 47-52.

1980: New orientations in foreign language syllabus construction and language planning: A case study of Finland (Tech Report No. 155, in English). 59 pp.

1980: Sosio- ja psykolingvistisia perusteita kielten opetussuunnitelmien laadinnalle [A review of some sociolinguistic and psycholinguistic sources in FL syllabus construction]. (Tech Report No 153, in Finnish). 96 pp.

1980: First National Assessment of Teaching in the Comprehensive School/English as a foreign language (three Tech Reports, Nos 203, 204, 205 reporting item-by-item statistical item analyses using classical analyses as well as Rasch analyses; in English) 326 pp., 276 pp., 136 pp.

1981: Luetun ymmärtäminen: teoriaa ja tutkimustuloksia [Reading comprehension: theory and research findings]. Tempus, 7, 19-23.

1982: New orientations in foreign language syllabus construction in Finland in the 1970's. Studies in Foreign Language Learning, 4, 56-97.

1982: On the origins, communicative parameters and processes of writing. Evaluation in Education: An International Review Series, 5, 3, 209-230.

1982: On the interrelationships between language, perception, thought and culture and their relevance to the assessment of written composition. Evaluation in Education: An International Review Series, 5,3, 317-342 (with A. C. Purves & A. Buckmaster)

1982: Kielitaidon mittaaminen. Teoksessa F. Karlsson (toim.) Suomi vieraana kielenä. Helsinki: WSOY, 76-88.

1983: Kielenopetuksen ja oppimisen puolustus ja ylistys I-III. [In defence and praise of formal language teaching and learning]. Tempus, 18, 1, 6-7; 18, 2, 5-9; 18,4, 18-21.

1983: English in the socio-linguistic context of Finland (Tech Report 240, with L. Havola, in English). 37 pp.

1983: On the Specification of the Domain of Writing (Tech Report No 333, in English, co-author A. Vähäpassi), pp. 1-61.

1983: The need for theoretical advance in education and in language education. The Rackham Journal of the Arts and Humanities, 2,3,105-120.

1983: Kirjoittaminen: teoriaa ja tutkimustuloksia I-II. [Writing: theory and research findings]. Tempus , 17,6, 13-16; 17,7, 25-28.

1983: Kielitieteen, psykologian ja filosofian väliset yhteydet kielen tutkimuksen näkökulmasta [Some notes on the relationship between linguistics, pyschology and philosophy from the point of view of the study of language]. Kasvatus, 14, 4, 311-326. (with L. Havola).

1984: On word, meaning and vocabulary in the context of general Soviet theory of psycholinguistics (Tech Report, No. 244, in English). 40 pp.

1984: How to write well in college. New York: Harcourt, Brace & Jovanovich (with A.C. Purves & A. Crismore)

1984: Evaluation of students' knowledge of English vocabulary in the Finnish comprehensive school. (Tech Report No. 350, Ph.D. dissertation at U. of Illinois)

1984: A review of Dulay, Burt & Krashen "Language Two" (OUP). Language Learning 34,3, 157-174

1984: Contextual considerations in communicative language teaching. In. S.J. Savignon & M. Berns (Eds) Inititatives in communicative language teaching; A book of readings (Addison-Wesley), 23-34

1984: Towards a domain-referenced system for classifying composition assignments. Research in the Teaching of English, 18,4,385-416 (with A. C. Purves, A. Söter & A. Vähäpassi)

1984: Sanasto tekstistä oppimisen osana [Vocabulary as a part of learning from text] Kasvatus, 15,5, 295-301.

1984: Oppismisstrategioiden harjaannuttamiskokeilut: uusi lupaava tutkimussuuntaus [Reciprocal teaching: a new promising line of research on learning] Kasvatus, 15,6, 378-383.

1985: Criterion-referenced testing in foreign language teaching. In V. Kohonen & . Pitkänen (Eds) Language testing in school. AFinLA Yearbook, 9-32

1985: International Study of Written Composition. ERIC ED 257 096 (20 pp.). (With Anneli Vähäpassi.)

1985: Estimating students= vocabulary size in foreign language teaching. In V. Kohonen, H. von Essen & C. Klein-Braley (Eds.) Practice and Problems in Language Testing. Tampere: AfinLA, 157-165.

1986: Where do we go from here? (Concluding keynote paper at the FIPLV world conference) In R. Freudenthal & C. James (Eds) Confidence through competence in modern language learning. CILT Reports & Papers 25, 212-230.

1986: Lukemisen tutkimuksen ja opetuksen viimeaikaisia suuntaviivoja [Recent trends in the study and teaching of reading] The Finnish Journal of Education Kasvatus, 17,4, 241-249.

1986: Koulun perustehtävä: luku- ja kirjoitustaidon opettaminen. [The basic function of the school: teaching children how to read and write] The Finnish Journal of Education Kasvatus, 17,4, 229-230.

1986: Lukemista käsittelevää tutkimuskirjallisuutta. [A review of research on reading] The Finnish Journal of Education Kasvatus, 17,4, 303-305.

1986: Lukemisen ja kirjoittamisen yhteyksistä [Reading-writing relationships] AFinLA No 43, 9-23.

1986: Tekstinymmärtäminern ja oppimateriaalit [Reading comprehension and teaching materials] In S. Hämäläinen (ed.) Kehittyykö koulu? Insitute for Educational Research. Theory & Practice No 1, 73-81(With Anneli Vähäpassi).

1987: Student views on writing in school. In E. Degenhart (Ed) Assessment of student writing in an international context (Tech Report No 9, in English)

1987: Predictors of persuasive writing: Some pilot results in the United States and England In Degenhart (see above), 187-205 (with U. Connor).

1987: Written Communication as an Object of Comparative Research. Comparative Education Review, 31, 1, 88-105.(with A. Vähäpassi).

1987: Developing a rating method for stylistic preferences - a cross-cultural study (with R. Elaine Degenhart). In A. C. Purves (Ed.) Writing across languages and cultures. Issues in Contrastive Rhetoric. Beverly Hills: Sage, 79-106.

1987: Jerome Bruner - uusien suuntien pioneeri. [Jerome Bruner - a pioneer of new paradigms] The Finnish Journal of Education Kasvatus, 18,4, 278-285.

1987: Kirjoittaminen ja kulttuuri [Writing and culture] In S. Takala (ed.) Katsauksia kirjoittamiseen [Writing: five reviews]. Institute for Educational Research, Theory & Practice No 5, 99-120.

1987: Kirjoitelmien arviointimenetelmien tarkastelua ( A review of different methods of assessing writing competence] In A. Vähäpassi (Ed.) Todellisuuden kuvaamista, pohdintaa ja arviointia edellyttäviä ja niiden arviointi. Institute for Educational Research, Theory & Practice No 6, 43-66.

1987: Omakohtainen kertomus ja sen arviointi. [Personal narrative and its assessment] In A. Vähäpassi (Ed.) Todellisuuden kuvaamista, pohdintaa ja arviointia edellyttäviä ja niiden arviointi. Institute for Educational Research, Theory & Practice No 6, 95-110.

1987: Pohdiskeleva kirjoitelma, essee. [Expository composition, essay] In A. Vähäpassi (Ed.) Todellisuuden kuvaamista, pohdintaa ja arviointia edellyttäviä ja niiden arviointi. Institute for Educational Research, Theory & Practice No 6, 147-155.

1987: Käytännöllisluonteiset kirjoitelmat. [Pragmatic writing tasks] In A. Vähäpassi (Ed.) Käytännöllisluonteisia ja opiskelussa tarvitttavia kirjoitustehtäviä ja niiden arviointi. Institute for Educational Research, Theory & Practice No 7, 47-49.(with Urho Johansson)

1987: Kuvaus kirjoitelmatehtävänä. [Description as a writing task] In A. Vähäpassi (Ed.) Käytännöllisluonteisia ja opiskelussa tarvitttavia kirjoitustehtäviä ja niiden arviointi. Institute for Educational Research, Theory & Practice No 7, 123-130.

1987: Oppikirja ja opetus [Textbooks in teaching]. In P. Hirvonen (Ed.) Language and Learning Materials. AFinLA Yearbook, 35-46.

1988: Origins of the International Study of Writing. In T.P Gorman, A.C. Purves, & E. Degenhart (Ed) The IEA Study of Written Composition I: The International Tasks and Scoring Scales (Oxford, Pergamon Press), 3-14.

1988: The Development of the Scoring Scheme and Scales. In Gorman, Purves & Degenhart (with A.C. Purves & T.P. Gorman), 41-58

1988: The Narrative Writing Task. In Gorman, Purves & Degenhart (with E. Price), 136- 149

1988: Kielididaktiikan käsitteellinen hahmotelma. [A conceptual scheme for language didactics]. In V. Meisalo & K. Sarmavuori (Ed) The current state and future of the didactics of school subjects (Tech Report, U of Helsinki, in Finnish)

1988: Tekstien avaaminen luokassa [Getting a handle on texts in the school]. (Tech Report No 10 (with L. Blom & P. Linnakylä). 102 pp.

1988: The challenge of new theories of learning in developing schools. In H. Lyytinen (Ed) Towards a self-renewing school (Tech Report, in Finnish), 113-143.

1988: Oppisisällöt ja oppimistehtävät opettamisen ja oppimisen kehittämisen välineenä. [Subject matter and learning tasks as tools for teaching and learning] In J. Kari (Ed.) Tutkimuspohjaista koulutusta kohti. Institute for Educational Research, Theory & Practice No 21, 59-70.

1988: Ylioppilastutkinnon kielikokeiden kehittämisestä [Recent developments in the language tests of the Matriculation Examination] In V. Brunell & J. Välijärvi (Eds.) Yleissivistävä koulutus: nykynäkymiä ja tulevaisuuden haasteita. Tech Report No 25, 159-189 (with Kaija Kärkkäinen).

1989: Sanaston opettamisen uudet haasteet [New challenges in the teaching and learning of vocabulary] In S. Takala (Ed.) Sanaston opettaminen ja oppiminen. Institute for Educational Research, Theory & Practice No. 44, 1-11.

1989: Oppilaiden A-englannin ja B-ruotsin sanaston koko peruskoulun päättövaiheessa [Vocabulary size in A-English and B-Swedish at the end of the comprehensive school] In In S. Takala (Ed.) Sanaston opettaminen ja oppiminen. Institute for Educational Research, Theory & Practice No. 44, 55-63 (with K. Kärkkäinen).

1989: Sanaston opetus peruskoulun yläasteella [Teaching vocabulary in the upper stage of the comprehensive school] In In S. Takala (Ed.) Sanaston opettaminen ja oppiminen. Institute for Educational Research, Theory & Practice No. 44, 64-71 (with K. Kärkkäinen).

1989: Yhdyssanojen opetus: miksi ja miten. [Teaching compound words: why and how.] In In S. Takala (Ed.) Sanaston opettaminen ja oppiminen. Institute for Educational Research, Theory & Practice No. 44, 141-154 (with S. Värre).

1989: Vihjeitä sanaston opettamiseen. [Some suggestions of how to teach vocabulary] In In S. Takala (Ed.) Sanaston opettaminen ja oppiminen. Institute for Educational Research, Theory & Practice No. 44, 155-157.

1989: La misurazione delle abilita di produzione scritta. Ricerca educativa, Vol. 2-3, 15-35 (with Pietro Lucisano).

1989: Bedömning av elevuppsatser: några internationella resultat [Evaluation of student writing: some international results] In B-L. Gunnarsson, C. Liberg & S. Wahlen (Eds.) Skrivande. Rapport från ASLA:s nordiska symposium, Uppsala, 10-12.10.1988. ASLas skriftserie 2, 216-222.

1990: Lukeminen prosessinäkökulmasta [Reading as process]. In P. Linnakylä & S. Takala (Eds.) Lukutaidon uudet ulottuvuudet [New dimensions of reading] [Tech Repport No. 61), 43-57.

1990: Namibia Primary English Course: An Overview of Its Pedagogical Approach and Suggestions for Utilizing Some New Didactic Methods. Teacher=s Guide 6. Helsinki: Otava, 16-35. (With S. Värre).

1991: Yhteistoiminnallisen opetuksen kehittäminen [Developing cooperative teaching] In P. Linnakylä, P. Sajavaara & S. Takala (Eds.) Tietotekniikka opetuksen uudistuksen virittäjänä. Institute for Educational Research, Teory & Practice No. 63, iii-ix.

1991: Kommenttipuheenvuoro lukutaidon kehittämisestä [Comment on the development on reading skill]. In Toimiva lukutaito [Functional Reading]. Helsinki. Finnish UNESCO Commission, 79-82.

1991: Interlanguage communication as a challenge for language teaching in schools. In E. Reuter (Ed.) Wege der Erforschung deutsch-finnischer Kulturunterschiede in der Wirtschaftskommunikation. Tampereen yliopiston kielikeskuksen julkaisuja 3/1991, 194-205.

1992: Pupil perception of writing instruction in schools. In A. C. Purves (Ed) The IEA study of written composition II: Education and performance in fourteen countries (Oxford, Pergamon Press), 103-127 (with E. Degenhart)

1992: Review of A. Lieberman (Ed) Schools as collaborative cultures. (The Falmer Press). International Review of Education, 38, 1, 87-89

1992: Kulttuuri ja vierstintä [Culture and communication]. In 34th Yearbook of Mother Tongue Teachers Association, 33-46 (in Finnish)

1992: Virikkeitä uutta kokeilevaan koulutyöhön. [Contributions to site-based school development]. (Tech Report, in Finnish). 171 pp.

1993: Suullisen kielitaidon testaaminen peruskoulun kokeiluvaiheessa. [Testing of oral skill in the early experimental comprehensive schools] In S. Takala (Ed.) Suullinen kielitaito ja sen arviointi [Oral proficiency and its measurement]. Institute for Educational Research, Theory & Practice No. 77, 15-26.

1993: Suullisen kielitaidon testaaminen osana ylioppilastutkintoa. [Testing oral skills as a part of the Matriculation Examination] In S. Takala (Ed., above), 27-33.

1993: Language Planning Policy and Development of FL Proficiency in Finland. In A. Huhta, K. Sajavaara & S. Takala (Eds.) Language Testing: New Openings. University of Jyväskylä: Institute for Educational Research, 46-54.

1993: Recent Developments in National Language Examinations in Finland. In A.

: Huhta, K. Sajavaara & S. Takala (Eds.) Language Testing: New Openings. University of Jyväskylä: Institute for Educational Research, 136-159. (With A. Huhta and K. Sajavaara).

1993: Language Policy and Language Teaching Policy in Finland. In K. Sajavaara, R. D. Lambert, S. Takala & C. A. Morfit (Eds.) National Foreign Language Planning: Practices and Prospects. University of Jyväskylä: Institute for Educational Research, 54-71.

1993: Lukemaan opettamisen strategiat [Strategies of teaching reading]. In O. Ikonen (Ed) Poikkeava oppilas. [A divergent pupil] (in Finnish), 13-30.

1993: Kielenopetus valinkauhassa. [Foreign language under the loop] In E. Kangasniemi & R. Konttinen (Eds.) Lue, etsi, tutki. Helsinki: WSOY, 150-168 (with L-Havola & K. Kärkkäinen)

1993: Aikuisten kielitaitotutkinto. [Language examination for adults]. In S. Tella (Ed.) Kielestä mieltä - mielestä kieltä. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 118, 212-225.

1994: Arviointi - ongelma ja mahdollisuus [Assessment - a problem and an opportunity]. In P. Linnakylä, P. Pollari & S. Takala (Eds.) Portfolio arvioinnin ja oppimisen tukena [Portfolio as a support for assessment and learning],: University of Jyväskylä: Institute for Educational Research, 1-8.

1994: Developing Language Teaching in Finland: Where Does Content-Based Language Teaching Fit? In A. Räsänen & D. Marsh (Eds.) Content Instruction through a Foreign Language. Centre for Continuing Education, No 18, 73-83.

1994: Action Research in the Classroom. In A. Räsänen & D. Marsh (Eds.) Content Instruction through a Foreign Language. Centre for Continuing Education, No 18, 52-60.

1994: Diploma of Proficiency in the Teaching in English. In A. Räsänen & D. Marsh (Eds.) Content Instruction through a Foreign Language. Centre for Continuing Education, No 18, 47-51.

1994: Portföljmetodiken - en kvalitativ undersvisnings- och evalueringsmetod under utveckling. [Portfolio - a qualitative method for evaluation]. In A-L. Østern (Ed.) Evaluering i modersmålet - nordisk perspektiv. Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi No 13, 1-5.

1995: Arvioinnin uusia tuulia. [New trends in evaluation] In S. Takala (ed.)Arviointi ja koulutuksen laadun kehittäminen [Evaluation and the enhancement of the quality of education] University of Jyväskylä. Institute for Educational Research, 1 - 5. (In Finnish) 1995: Arviointikulttuurin kehittäminen [Developing the assessment culture] In K. Salmio & K. Lindroos-Himberg (Eds.) Askelia yleissivistävän koulutuksen arviointiin. Helsinki: Opetushallitus. Arviointi 2/95, pp. 6-17. (In Finnish)

1996: Suoritusarviointi puntarissa: mahdollisuuksia ja ongelmia valtakunnallisissa kokeissa. [ Performance assessment: potential and problems in its use in national tests] In P. Pollari, M. Kankaanranta & P. Linnakylä (Eds.) Portfolion monet mahdollisuudet. Jyväskylän yliopisto: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, pp. 207-222

1996: Developing national foreign language policy and teacher education in Bulgaria. (Co-authored with S. Tella, K. Yli-Renko & M. Mononen-Aaltonen). University of Helsinki, Department of Teacher Education, Research Report 156.

1996: Introduction. In D. Marsh, P. Oksman-Rinkinen & S. Takala (Eds.) Mainstream: bilingual Education in the Finnish vocational sector (in English). Helsinki: Opetushallitus, 9-15.

1997: Ari Huhta & Sauli Takala, Yleiset kielitutkinnot kansainvälisessä kielentestauskäytännössä. [National Foreign Language Certificates in the context of the international language testing practice] In A. Huhta, A. Määttä, S. Takala & M. Tarnanen (Eds.) Yleiset kielitutkinnot ja kieltenopetus. Helsinki: Opetushallitus, pp. 44-61.

1997: Kielen oppiminen taitotasolta toiselle [Progression of language skills across the proficiency scale levels]In A. Huhta, A. Määttä, S. Takala & M. Tarnanen (Eds.) Yleiset kielitutkinnot ja kieltenopetus. Helsinki: Opetushallitus, pp. 85-95.

1997: Some Recent Challenges and Developments in Language Testing. Lingua Conference on New Partnerships with Least Widely Used and Least Widely Taught (LWULT) Languages, March 28-29,1996, Helsinki. Helsinki: Centre for International Mobility (CIMO), 56-65.: 

1997: Vieraan kielen kehittymisen arviointiperusteita. (Foundations for assessing foreign language proficiency). In R. Jakku-Sihvonen (ed.) Onnistuuko oppiminen? Helsinki: National Board of Education, 87-114.

1998: Language teaching policy effects – a case study of Finland. In Festschrift for Kari Sajavaara. Poznan: Studia Anglica Posnaniensia XXXII, 421-430.

2000: Test fairness: a DIF analysis of an L2 vocabulary test (co-author Felianka Kaftandjieva) Language Testing, 17 (3) 323-340.

2000: Language policy and planning. (co-author Kari Sajavaara). Annual Review of Applied Linguistics 20, 129-146.

2002: Language planning in the Finnish context: some observations and arguments. In Björklund, S., Koskela, M. & Nordman, M. (ed.) Språk som formar vär(l)den. Proceedings of the University of Vaasa, Nr 241, 269-

2003: Development and Validation of Scales of Language Profiency. In W. Vagle (Ed.) Vurdering av språkfärdighet (Evaluation of Language Proficiency). Institute for Language and Communication Studies. University of Trondheim, pp. 31-38.

2003.: LÉnseignement d´une materière par intégration d´une language étrangère (EMILE) dans les contexts européens. Le français dans le monde, Juillet 2003, 54-66.

2005: Figueras, N., North, B., Takala, S., Verhelst, N. & Van Aevermat, P. (2005) Relating examinations to the Common European Framework: A Manual. Language Testing, 22, 3, 261-279.

2005: Reflections on the development and impact of language education in Finland. In: Smeds, J., Sarmavuotri, K., Laakkonen, E. & de Cillia, R. Multcultural Communities, Multilingual Practice. Festschrift für Annikki Koskensalo zum 60. Geburtstag. Tutun yliopisto. Turun yliopiston julkaisuja Ser B, Osa 285, 284-296.

2006: National Syllabuses for Foreign Languages in Finland: Tradition and Reform. In Berndtsen, M., Björklund, M., Fant, C. & Forsman, L. Språk, lärande och utbildning i sikte. Festskrift tillägnad professor Kaj Sjöholm. Åbo Academi. Pedagogiska fakulteten, Rapport Nr 20, 217-225.

2006: YTL – kokeenlaadintaopas (ei julkinen)

2007: Relating descriptors of Finnish school scale to the CEF overall scales for communicative activities. In: Koskensalo, A., Smeds, J., Kaikkonen, P. & Kohonen,

Foreign languages and multicultural perspectives in the European Context. Berlin: LIT Verlag, 291-300. (yhdessä Raili Hildénin kanssa)

2007: Relating Examinations to the Common European Framework. In: Beck, B. & Klieme, E. (Hrsg.) Sprachliche Kompetenzen. Konzepte und Messung. DESI-Studie.

Weinheim und Basel: Beltz, 306-313.

2007: International co-operation in language education: before and after the CEFR. In:

Carlsen, C. & Moe, E. (eds.) A Human Touch to Language Testing. A collection of essays in honour of Reidun Oanaes Andersen on the occasion of her retirement. 26-32.

2007: Valtionhallinnon kielikokeet: joitakin kansainvälisiä vertailuja. Julkaisussa: Leblay, T. & Reuter, M. (toim) Valtionhalinnon kielitutkinnot – Språkexamina i reviderad form. Opetushallitus, 82-91, 150-160.

2008: European Language Education Policy and the Finnish Context. In E. Rauto & L. Saarikoski (Ed.) Foreign-Language Medium Instruction in Tertiary Education: A Tool for Enhancing Language Learning. Vaasa University of Applied Sciences, Research Reports A1, 89-98. (ISSN 1797-5484, ISBN 978-952-5784-00-8,.

2008: Aho, R. & S. Takala. Towards a Systematic Approach in Language Education Planning. In E. Rauto & L. Saarikoski (Ed.) Foreign-Language Medium Instruction in Tertiary Education: A Tool for Enhancing Language Learning. Vaasa University of Applied Sciences, Research Reports A1, 99-121. (ISSN 1797-5484, ISBN 978-952-5784-00-8.

2009.: Plurilingualism – (how) can it be realized? In. A. Koskensalo, J. Smeds & R. de Cillia (Eds.) The role of language in culture and education. Münster: LIT Verlag,

2009: Linguistic Features at Different Levels of Language Proficiency_ Some Facts, Assumptions and Suggestions. In R. Kantelinen & P. Pollari (eds.) Language Education and Life-long Learning. Joensuu: University of Eastern Finland.


2011: Putting the CEFR to Good Use: Activities and Outcomes in Finland. To appear in IATEFL-EALTA Conference

2011: Proceedings Language teaching and SLA, to appear in Routledge Encyclopedia of Second Language Acquisition.

2011: International Study of Writing. To appear in IEA 1958-2008 – 50 years of experiences and memories

2011: The Landscape of Language Testing in Europe: Developments and Challenges. To appear in Research Papers in Language Teaching and Learning

2011: International Assessments (co-authored with Gudrun Erickson & Neus Figueras); to appear in Companion to Language Assessment (Wiley-Blackwell)


Oppimateriaali/Läromaterial/Textbooks

- Ohjelmoituja englannin kielen harjoituskirjoja (Otava)

- Tekijäryhmän jäsen: WINGS, 8-osainen lukion oppikirjasarja (Otava, 1978-1982)

- Tekijä: Kasvatusalan sanakirja suomi-englanti-suomi (Otava, 1979)

- Tekijäryhmän jäsen: Make the right choice (itseohjaava eglannnin kielen sanaston ja ralenteiden harjoituskirja Otava, 1987).

- Tekijäryhmän jäsen: Rätt val (itseohjaava ruotsin kielen sanaston ja ralenteiden harjoituskirja Otava, 1992).

- Tekijäryhmän jäsen: Tiivistelmä tekstin ymmärtämisen tukena (harjoituskirja englannin ja ruotsin kieltä varten; Otava 1994).

 

Sauli Jaakko Takala

Homeindex.htmlindex.htmlshapeimage_3_link_0
Reviewing of PhD & MAReviewing_of_PhD_and_MA.htmlReviewing_of_PhD_and_MA.htmlshapeimage_4_link_0
PhotosPersonal.htmlPersonal.htmlshapeimage_5_link_0
CVCV.htmlCV.htmlshapeimage_6_link_0
Link to Download pagehttp://kiesplang.fi/downloads.html